Punkt Przedszkolny

NASZE PRZEDSZKOLE

dla dzieci ze spektrum autyzmu

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną integralnego rozwoju
oraz wychowania Dziecka w rodzinnej atmosferze
pod kierunkiem kompetentnej kadry.

 

Zdjęcia, ciekawostki i informacje z codziennego życia
Naszego Przedszkola znajdują się
na Naszym profilu na Facebooku.
facebook-icon-5

REKRUTACJA

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do kontaktu z nami w celu zapisania dziecka do Naszego Przedszkola.

Wszystkie szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 606-261-565.


Godziny otwarcia

  • Oferujemy kompleksową opiekę nad Państwa dziećmi, codziennie od 7:00 do 17:00. Dwie pierwsze i ostatnie godziny przeznaczone są na świetlicę.
  • Przedszkole mieści się w samym centrum Białegostoku, przy Rynku Kościuszki, posiadamy wygodnie położony parking.

Płatności

  • Wpisowe 190 zł dla wszystkich dzieci.
  • Dla dzieci z orzeczeniami oraz opiniami o WWR przedszkole jest bezpłatne!
  • Koszty wyżywienia pokrywają rodzice w zależności od standardowych lub indywidualnych potrzeb dziecka.

Żywienie

  • Oprócz standardowej oferty żywieniowej zapewniamy zindywidualizowane plany żywienia dla dzieci z wybiorczymi nietolerancjami pokarmowymi, ułożone przez certyfikowanego dietetyka.

Poznaj naszych specjalistów

Tadeusz Niegowski

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Pedagog specjalny, od początku pracy zawodowej związany ze szkolnictwem specjalnym, pełnił rożne stanowiska, m.in. doradca metodyczny do spraw szkolnictwa specjalnego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Absolwent m.in. podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Psychologii.


W Naszym Przedszkolu pełni funkcje Dyrektora Przedszkola.

Justyna Soja–Sularz

Psycholog dziecięcy. Ukończyła Uniwersytet Łódzki, kierunek psychologia. Umiejętności i kwalifikacje zawodowe podnosiła na studiach podyplomowych UW „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwoju” i licznych kursach i szkoleniach doskonalących: Socjoterapia, Wspomaganie Rozwoju Dzieci, Efektywna Praca z Dzieckiem z Wieloraką Niepełnosprawnością. Zajmuje się terapią zaburzeń rozwoju oraz pomocą dzieciom z problemami emocjonalnymi, np. mutyzmem, zaburzeniami lękowymi, wspieraniem rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.


W Naszym Przedszkolu prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci i ich umiejętności społeczne. Organizuje spotkania i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Angelika Drzemicka

Psycholog. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia Społeczna. Ukończyła liczne kursy i szkolenia dotyczące dzieci autystycznych m.in.: ,,Terapia behawioralna - Stosowana Analiza Zachowania w teorii i praktyce", ,,Autyzm mój świat", ,,Trening umiejętności społecznych (TUS)", ,,Grafomotoryka", ,,Sprawne dłonie. Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do uczenia się w kontekście rozwoju małej motoryki - Poziom l i ll" oraz szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. Aktualnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych oraz warsztatach. Prelegentka konferencji psychologicznej pt.: ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu dyskryminowanych grup społecznych".

W Naszym Przedszkolu prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia psychologiczne.

Joanna Żukowska

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w zakresie wychowania przedszkolnego. Ukończyła również Podyplomowe Studia Logopedyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Logopedia. Swoją wiedzę doskonaliła na takich kursach jak: „Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka”, „Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem ustno-twarzowej terapii regulującej nieprawidłowe napięcie mięśniowe”, „Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka w wieku 0-3 lat”„Metody Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne szansą odnalezienia drogi do dziecka z trudnościami” Posiada również certyfikat szkolenia rozwoju komunikacji „Makaton”. Aktywnie uczestniczy też w licznych konferencjach dotyczących m.in.: „Wczesnego rozpoznawania i pracy z dzieckiem z autyzmem”, „Wczesnego wspomagania rozwoju i wsparcia dla dziecka i jego rodziny”, „Monitorowanie terapii u dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu”, „Wczesnej diagnostyki chorób neurozwyrodnieniowych”. Od dziesięciu lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


W Naszym Przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia logopedyczne.

Halina Gorszewska

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.Ukończyła Studium Kwalifikacyjne w zakresie Logopedii Szkolnej Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Białymstoku oraz podyplomowe studia w zakresie Afazjologii i Surdologopedii na Uniwesytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dodatkowe kwalifikacje i umiejetności zdobywała m. in. na kursach: "EEG – BIOFEEDBACK", "Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi", "Trening umiejętności wychowawczych wg metod A. Faber i E. Mazlish", "Metody ruchu rozwijającego W. Sherborne". Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako logopeda w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i placówkach integracyjnych na terenie Białegostoku. Przez wiele lat wykładała na Podyplomowym Studium Logopedii UwB oraz Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku. Pracowała też jako biegły sądowy w zakresie logopedii Sądu Rejonowego w Białymstoku.


W Naszym Przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia logopedyczne.

Małgorzata Burzycka

Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu pracy z dziećmi, m.in. „Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych”, „Wykorzystanie stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju” , „Szkolenie podstawowe PECS”; Ponadto posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu Metody Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherbone, Terapii Ręki czy Treningu Umiejętności Społecznych; Brała udział w licznych konferencjach m.in.: „Mam prawo do… Karta Praw osób z autyzmem”, „Dzieci z ZA – jak je rozumieć, jak im pomóc prawidłowo funkcjonować w szkole, jak wspomagać ich rozwój społeczny”.


W Naszym Przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia pedagogiczne.

Anna Więsław

Absolwentka Wydziału Pedagogii i Psychologi Uniwersytetu w Białymstoku, specjalność pedagogika rewalidacyjna oraz pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną. Stale doskonali i wzbogaca swój warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych formach szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego m.in Diagnoza i Terapia Ręki; Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju; Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne; Integracja Sensoryczna (SI) – wykrywanie zaburzeń i zasady prowadzenia terapii; Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole; Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjnych i Terapeutycznych (IPE-T); DELFIN – trening umiejętności poznawczych i inne.

W Naszym Przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia pedagogiczne.

Joanna Tercjak

Absolwentka Studium Nauczycielskiego w Białymstoku. Ukończyła studia wyższe na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna z Edukacją Artystyczną oraz Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza w NWSP w Białymstoku a także studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika. Praca z dziećmi to jej powołanie, daje jej ogromną radość, a każdy sukces dziecka motywuje do dalszego działania, ucząc jednocześnie pokory i cierpliwości. Wiedza oraz umiejętności, zdobyte w czasie pracy pozwoliły jej zrozumieć , iż do każdego dziecka należy podchodzić w sposób indywidualny, dostrzegając jego aktualne potrzeby, zainteresowania oraz możliwości rozwojowe. Według niej, ważny jest wszechstronny rozwój dziecka, ale ważniejsze jest skierowanie uwagi na indywidualne zainteresowania i talenty dzieci, zwłaszcza dzieci z niepełnosprawnością.


W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy.

Monika Zapisek

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, autyzmu (edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu) oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Swoją wiedzę wzbogaca uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach m. in. „Diagnoza i terapia autyzmu” - poziom podstawowy i rozszerzony, „Terapia behawioralna - Stosowana Analiza Zachowania w teorii i w praktyce”, „Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej”, „Trening Umiejętności Społecznych (TUS)”, „Język migowy – poziom KSS1”, „Terapia ręki”.

Z dziećmi niepełnosprawnymi pracuje od wielu lat, ale dzieci ze spektrum autyzmu są jej szczególnie bliskie. Stały się jej pasją, radością, a każdy, nawet najmniejszy ich sukces daje jej siłę i motywację do bycia jeszcze lepszym ambasadoremświata neurotypowego. Świata, do którego z czasem będą chciały wejść i w nim pozostać nasze dzieci autystyczne.


W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy oraz terapeuta integracji sensorycznej.

Kamila Topór

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Uczestniczyła w warsztatach, szkoleniach i kursach z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem m.in. „Terapia behawioralna - Stosowana Analiza Zachowania w teorii i w praktyce”, „Trening Umiejętności Społecznych (TUS)”, „Diagnoza i terapia autyzmu”, „PECS- poziom I” „Grafomotoryka”, „Pedagogika Marii Montessori- założenia metody, lekcje ciszy, indywidualizacja pracy z dzieckiem”. Brała udział w wielu konferencjach  m.in. „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka- przykłady dobrych praktyk”, „W świecie autyzmu- wczesne rozpoznanie oraz praca z dzieckiem z autyzmem”. Aktualnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych oraz przez uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach dotyczących pracy  z dzieckiem z autyzmem.


W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy.

Patrycja Jamiołkowska

Terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka studiów magisterskich z pedagogiki resocjalizacyjnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie otrzymując tytuł Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej oraz szkolenie trenerskie I i II stopnia ze SmykoMultisensoryki, a także szkolenie uprawniające do prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.


W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy oraz terapeuta integracji sensorycznej.

Sylwia Janus

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej organizowany przez Ośrodek Metod i Szkoleń Psychologicznych w Warszawie. Aktualnie rozpoczyna studia podyplomowe "Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu". Od kilku lat zajmuje się projektowaniem i produkcją zabawek oraz pomocy edukacyjnych wspierających rozwój małego dziecka, wykorzystywanych w terapii indywidualnej dzieci w placówkach przedszkolnych. Tworzenie zabawek dla dzieci daje jej mnóstwo satysfakcji, a świadomość, że może w ten sposób pomóc motywuje do dalszych działań.


W Naszym Przedszkolu asystent nauczyciela.

Katarzyna Drzemicka

Ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogiki przedszkolnej oraz pedagogiki wczesnoszkolnej z edukacją artystyczną. Studia podyplomowe kontynuuje w zakresie autyzmu (edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu). Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach m.in.: "Terapia. Behawioralna - Stosowana Analiza Zachowania w teorii i praktyce", "Trening Umiejętności Społecznych (TUS)", "Terapia ręki". Praca z dziećmi autystycznymi to wielka przyjemność, którą realizuje na różnych płaszczyznach. Wiedzę zdobytą w Międzynarodowej Szkole Charakteryzacji im. Dziewulskich w Warszawie wykorzystuje do wzmacniania artystycznych umiejętności dzieci.

W Naszym Przedszkolu asystent nauczyciela.

Małgorzata Romanowska

Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku, obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku: przygotowanie pedagogiczne oraz edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Swoją wiedzę pogłębia uczestnicząc w szkoleniach m. in.: „Dziecko z ASD - strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi”, „Trening Umiejętności Społecznych (TUS)”.

Kontakt i praca z dziećmi ze spektrum autyzmu daje jej dużo radości i pozytywnej energii, a każdy sukces Naszych Dzieci napełnia ją wielką dumą. Każdego dnia stara się pamiętać o tym, że „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.


W Naszym Przedszkolu pomoc nauczyciela.

Teresa Łapińska

W Naszym Przedszkolu pomoc nauczyciela.

Bożena Dymek

W Naszym Przedszkolu pomoc nauczyciela.

Edyta Tarmosiuk

Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku. Na co dzień pracuje w Zespole Szkół Muzycznych jako nauczyciel fortepianu oraz na Uniwersytecie jako akompaniator. Pracowała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Białymstoku , gdzie prowadziła zajęcia terapeutyczne oraz relaksacyjne wykorzystujące grę na pianinie, śpiew, taniec oraz grę na instrumentach perkusyjnych.


W Naszym Przedszkolu prowadzi zajęcia umuzykalniające i pozwalające dzieciom na swobodne uczestnictwo w zabawie przy akompaniamencie pianina.

Joanna Szydłowska

Absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ma ukończony kurs oligofrenopedagogiki. Od dwudziestu czterech lat katecheta dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od kilkunastu lat opiekun wolontariatu.


W Naszym Przedszkolu prowadzi zajęcia religii rzymskokatolickiej w oparciu o rok liturgiczny Kościoła wykorzystując elementy integracji sensorycznej w zakresie zmysłów i nadwrażliwości.

Wiesława Hryniewicka

W Naszym  Przedszkolu dba o czystość i porządek.

Skontaktuj się z nami

Informacja

Jeśli masz jakieś pytanie, chcesz się dowiedzieć czegoś na temat Przedszkola lub po prostu masz pytanie odnośnie terapii czy naszych metod działania, możesz śmiało pisać! Wypełnij formularz po prawej stronie i naciśnij wyślij, odpowiemy tak szybko jak to będzie możliwe. Możesz też do nas zadzwonić, numer po prawej stronie.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Punkt Przedszkolny NASZE PRZEDSZKOLE
Tadeusz Niegowski
ul. Rynek Kościuszki 2, 15-091 Białystok
NIP: 719-113-49-78
REGON: 362512248
Konto bankowe: 86 1020 1332 0000 1702 0978 0851

Jesteśmy wpisani do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod pozycją: 393 Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Tel.: 606-261-565
E-mail: biuro@przedszkolespecjalne.edu.pl

Znajdziesz nas również na:

FB

Strona główna

Updated on 2018-01-29T16:30:10+00:00, by Administrator.