Punkt Przedszkolny

NASZE PRZEDSZKOLE

dla dzieci ze spektrum autyzmu

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną integralnego rozwoju
oraz wychowania Dziecka w rodzinnej atmosferze
pod kierunkiem kompetentnej kadry.

Zdjęcia, ciekawostki i informacje z codziennego życia
Naszego Przedszkola znajdują się
na Naszym profilu na Facebooku.
facebook-icon-5

AKTUALNOŚCI

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do kontaktu z nami w celu zapisania dziecka do Naszego Przedszkola.

Wszystkie szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 606-261-565.


Projekt Organizacyjny Punktu Przedszkolnego Nasze Przedszkole z dnia 01.09.2022 r. – do pobrania


Od września 2020 r. w Punkcie Przedszkolnym Nasze Przedszkole będzie realizowany projekt „Wsparcie Punktu Przedszkolnego Nasze Przedszkole” w ramach, którego realizowane będą zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym ze spektrum autyzmu, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych.
W ramach projektu będziemy prowadzić następujące zajęcia edukacyjne i rozwijające:

 1. Zajęcia rozwijające kompetencje językowe i komunikacyjne
 2. Terapeutyczne zajęcia plastyczno-techniczne z elementami motoryki
 3. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne i teorię umysłu
 4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne: terapia  psychologiczna
 5. Edukacja matematyczna systemem Numicon z wykorzystaniem klocków Numicon oraz układanek lewopółkulowych
 6. Trening umiejętności społecznych z elementami treningu zastępowania agresji
 7. Terapia ręki
 8. Indywidualne zajęcia z Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej (AAC)
 9. Arteterapia grupowa
 10. Arteterapia indywidualna
 11. Zajęcia integracji sensorycznej

Wyciąg z regulaminu rekrutacji:
1. W projekcie uczestniczyć mogą dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego Nasze Przedszkole będące w wieku przedszkolnym określonym w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
2. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym należy złożyć osobiście koordynatorowi projektu, faxem lub mailem na adres: biuro@przedszkolespecjalne.edu.pl do dnia 31.08.2020 r.
Regulamin rekrutacji – do pobrania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!


Godziny otwarcia

 • Oferujemy kompleksową opiekę nad Państwa dziećmi, codziennie od 7:00 do 16:30. Dwie pierwsze i ostatnie godziny przeznaczone są na świetlicę.
 • Przedszkole mieści się w samym centrum Białegostoku, przy Rynku Kościuszki, posiadamy wygodnie położony parking.

Płatności

 • Koszty wyżywienia pokrywają rodzice w zależności od standardowych lub indywidualnych potrzeb dziecka.

Żywienie

 • Oprócz standardowej oferty żywieniowej zapewniamy zindywidualizowane plany żywienia dla dzieci z wybiorczymi nietolerancjami pokarmowymi, ułożone przez certyfikowanego dietetyka.

Poznaj naszych specjalistów

Tadeusz Niegowski

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Pedagog specjalny, od początku pracy zawodowej związany ze szkolnictwem specjalnym, pełnił rożne stanowiska, m.in. doradca metodyczny do spraw szkolnictwa specjalnego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Absolwent m.in. podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Psychologii.

W Naszym Przedszkolu pełni funkcje Dyrektora Przedszkola.

Justyna Soja – Sularz

Psycholog dziecięcy. Ukończyła Uniwersytet Łódzki, kierunek psychologia. Umiejętności i kwalifikacje zawodowe podnosiła na studiach podyplomowych UW „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwoju” i licznych kursach i szkoleniach doskonalących: Socjoterapia, Wspomaganie Rozwoju Dzieci, Efektywna Praca z Dzieckiem z Wieloraką Niepełnosprawnością. Zajmuje się terapią zaburzeń rozwoju oraz pomocą dzieciom z problemami emocjonalnymi, np. mutyzmem, zaburzeniami lękowymi, wspieraniem rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

W Naszym Przedszkolu prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci i ich umiejętności społeczne. Organizuje spotkania i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Marta Maciejczuk

Psycholog. Obecnie w trakcie czteroletniej szkoły psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Umiejętności i kwalifikacje zawodowe podnosiła na studiach podyplomowych z Pedagogiki, Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, oraz poprzez udział w  licznych kursach i szkoleniach: Trening Umiejętności Społecznych TUS (I i II stopnia), Instruktor Terapii Zajęciowej, Lęk u dzieci, Sposoby pracy z dzieckiem agresywnym w wieku przedszkolnym i szkolnym, Dlaczego dziecko jest „agresywne”? Trudne zachowania u dzieci, Praca z dzieckiem wysoko wrażliwym i lękliwym, Dziecko w spektrum autyzmu – terapia i wsparcie na co dzień, Komunikacja w nurcie NVC. Zajmuję się szeroko rozumianym wsparciem dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz psychoterapią osób dorosłych. Prywatnie jestem mamą trzech synów i córki i jestem z tego dumna.

W Naszym Przedszkolu prowadzi terapię psychologiczną.

Mateusz Bińczak

Logopeda. Uczestniczył w wielu szkoleniach, kursach i konferencjach m.in.: „Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych”, „Dwujęzyczność jako jedna z przyczyn opóźnienia rozwoju mowy”, „Logopedia w integracji z ruchem”, „Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem” „Arteterapia” „Specyficzne sposoby komunikowania się bliźniąt” „Porozmawiajmy razem – obchody Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających Metod Porozumiewania się (AAC)”. Od 2020 roku pełni funkcję przewodniczącego zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddział Podlaski. Doświadczenie zdobywał pracując m.in. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespole szkolno-przedszkolnym, zespole szkół integracyjnych i przedszkolu samorządowym. Prowadził zajęcia profilaktyczne w szkole rodzenia, współpracował również z centrum edukacji nauczycieli. Jest autorem szkoleń i warsztatów: „Jak efektywnie pracować głosem – warsztaty dla nauczycieli” oraz „Neurobiologia w odniesieniu do praktyki logopedycznej”.

W Naszym Przedszkolu prowadzi terapię logopedyczną.

Monika Szymulewska

Absolwentka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Muzycznym w Białymstoku. Pracowała jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej i gimnazjum, prowadziła zajęcia muzyczne i plastyczne z dziećmi przedszkolnymi oraz muzykoterapię z dziećmi z porażeniem mózgowym. Ukończyła Studium Pracowników Służb Społecznych oraz Studium Arteterapii i Terapii Zajęciowej. Praca z dziećmi z autyzmem jest dla niej wyzwaniem i radością.

W Naszym Przedszkolu prowadzi zajęcia rytmiczno – umuzykalniające.

Stanisław Jurkowicz

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, trener PZLA w lekkoatletyce, instruktor piłki nożnej, słuchacz studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki. Nauczyciel dyplomowany z 20-letnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą, w roku 2013 otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Ukończył m.in. kursy i szkolenia: "Klinika Integracji Sensorycznej", "Wprowadzanie umiejętności kluczowych do nauczania", „Rozwiązywanie problemów i konfliktów”, „Szkolenie młodzieży uzdolnionej ruchowo”, „Rola i znaczenie wychowania fizycznego w procesie wychowania ucznia”, „Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze”. Fan sportu, miłośnik historii, sympatyk świętego spokoju, dla wtajemniczonych MacGyver.

W Naszym Przedszkolu terapeuta integracji sensorycznej.

Monika Zapisek

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, autyzmu (edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu) oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Swoją wiedzę wzbogaca uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach m. in. „Diagnoza i terapia autyzmu” - poziom podstawowy i rozszerzony, „Terapia behawioralna - Stosowana Analiza Zachowania w teorii i w praktyce”, „Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej”, „Trening Umiejętności Społecznych (TUS)”, „Terapia ręki”, „Zabawa Inspirująca Rozwój”, „Dlaczego Płaczę? Dlaczego Krzyczę?”, cykl szkoleń dotyczących alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) oraz Attension Autism.
Z dziećmi niepełnosprawnymi pracuje od wielu lat, ale dzieci ze spektrum autyzmu są jej bardzo bliskie. Szczególnie ważne jest dla niej komunikowanie się z dziećmi, by mogły one wyrażać swoje potrzeby i zachcianki, dokonywać samodzielnych wyborów i stać się kiedyś ludźmi niezależnymi.

W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy.

Małgorzata Romanowska

Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagogiki oraz edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu. Swoją wiedzę pogłębia uczestnicząc w szkoleniach m. in.: „Dziecko z ASD - strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi”, „Trening Umiejętności Społecznych (TUS)” oraz Attension Autism, cykl szkoleń dotyczących alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) oraz 3 modułowy kurs bazowy – Terapia behawioralna w teorii i praktyce.
Kontakt i praca z dziećmi z autyzmem daje jej dużo radości i pozytywnej energii, a każdy sukces Naszych Dzieci napełnia ją wielką dumą. Każdego dnia stara się pamiętać o tym, że „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy.

Julita Półtorak

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, specjalność pedagogika rewalidacyjna. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie edukacji elementarnej, oligofrenopedagogiki oraz edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w kursach i szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem m. in. Trening Umiejętności Społecznych, Diagnoza i terapia autyzmu – poziom podstawowy i rozszerzony. Swoją wiedzę z zakresu AAC nabyła na czterostopniowym szkoleniu oraz superwizjach u dr M. Grycman, szkoleniu u A. Smyczek czy szkoleniu MAKATON.
Warsztat pracy wzbogaca i doskonali biorąc udział w szkoleniach: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Trenera grafomotoryki oraz Attension Autism.
Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz trudnościami w komunikowaniu się to dla niej wyzwanie, lekcja pokory, a przede wszystkim ogromna radość.

W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy.

Agnieszka Dudzińska-Kwasiborska

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, uzyskała tytuł licencjata z pedagogiki integracyjnej edukacji elementarnej oraz magistra z pedagogiki rewalidacyjnej.
Ukończyła również studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu, zarządzania oświatą, arteterapii i kierowania grupami.
Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi z ASD, niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami. m.in. Autyzm - Terapia dziecka z ASD; Podstawy nowatorskiego podejścia do procesu uczenia się i nauczania; Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność; Czytanie globalne; Kompetencje kluczowe w świetle dekretów unijnych; Wysokospecjalistyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna itp.
Jest terapeutą komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC), ukończyła wszystkie stopnie szkoleń z zakresu AAC u dr M. Grycman, a także szkolenia u A. Smyczek, M. Tomaszewskiej. Była wielokrotnie superwizowana. Współpracuje z przedstawicielami różnych nurtów i metod AAC, dzięki czemu dopasowuje optymalne rozwiązania do indywidualnych potrzeb dziecka.
Przeszkolona w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, sexualności dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnościami, a także form oddziaływań na agresję i autoagresję u dzieci.
Tłumacz - przewodnik osób głuchoniewidomych, instruktor orientacji przestrzennej, terapeuta zajęciowy i masażysta.
Pedagog z zawodu, zamiłowania i tradycji rodzinnej. Jej prababcia współtworzyła z Januszem Korczakiem placówki edukacyjne i domy dziecka.

W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy.

Małgorzata Nieścior

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku o specjalności pedagogika wczesnoszkolna. Ukończyła również kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, terapię pedagogiczną, terapię ręki oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Jest nauczycielem dyplomowanym z 21 stażem pracy. Zdobytą wiedzę i umiejętności uzyskane podczas licznych warsztatów, kursów i szkoleń wykorzystywała na co dzień w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz udzielając wsparcia rodzicom w procesie wychowania. Praca z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i z autyzmem jest dla niej nauką cierpliwości i szkołą uważnego podążania za ich potrzebami i rozwojem. Wyzwaniem zaś jest organizacja takich warunków, które umożliwią im jak najefektywniejszą komunikację i zdobywanie wiedzy w dostępnym dla nich zakresie.

W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy.

Sylwia Janus

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej organizowany przez Ośrodek Metod i Szkoleń Psychologicznych w Warszawie, studia podyplomowe - Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w cyklu szkoleń dotyczących alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) oraz Attension Autism, Bilateralnej Integracji, Zabawie Inspirującej Rozwój oraz System Numicon – podstawowe umiejętności matematyczne. Od kilku lat zajmuje się projektowaniem i produkcją zabawek oraz pomocy edukacyjnych wspierających rozwój małego dziecka, wykorzystywanych w terapii indywidualnej dzieci w placówkach przedszkolnych. Tworzenie zabawek dla dzieci daje jej mnóstwo satysfakcji, a świadomość, że może w ten sposób pomóc motywuje do dalszych działań.

W Naszym Przedszkolu nauczyciel współorganizujący.

Edyta Domaszuk

Studentka Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku kryminologia. Swoją przygodę w pracy z dziećmi rozpoczynała od pracy jako animatorka czasu wolnego na różnych imprezach okolicznościowych. Brała udział w licznych praktykach w placówkach szkolnych i przedszkolnych. Ukończyła szkolenie „Zabawa Inspirująca Rozwój”. W planach rozpoczęcie studiów z pedagogiki specjalnej. Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu jest dla niej nowym wyzwaniem dającym wiele radości.

W Naszym Przedszkolu pomoc nauczyciela.

Tomasz Niegowski

W Naszym Przedszkolu pomoc nauczyciela.

Klaudia Raczkowska

W Naszym Przedszkolu pomoc nauczyciela.

Teresa Łapińska

W Naszym Przedszkolu pomoc nauczyciela.

Bożena Dymek

W Naszym Przedszkolu pomoc nauczyciela.

Wiesława Hryniewicka

W Naszym  Przedszkolu dba o czystość i porządek.

Skontaktuj się z nami

Informacja

Jeśli masz jakieś pytanie, chcesz się dowiedzieć czegoś na temat Przedszkola lub po prostu masz pytanie odnośnie terapii czy naszych metod działania, możesz śmiało pisać! Wypełnij formularz po prawej stronie i naciśnij wyślij, odpowiemy tak szybko jak to będzie możliwe. Możesz też do nas zadzwonić, numer po prawej stronie.

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Dane kontaktowe

  Punkt Przedszkolny NASZE PRZEDSZKOLE
  Tadeusz Niegowski
  ul. Rynek Kościuszki 2, 15-426 Białystok
  NIP: 719-113-49-78
  REGON: 362512248
  Konto bankowe: 86 1020 1332 0000 1702 0978 0851

  Jesteśmy wpisani do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod pozycją: 393 Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

  Tel.: 606-261-565
  E-mail: biuro@przedszkolespecjalne.edu.pl

  Znajdziesz nas również na:

  FB

  Strona główna

  Updated on 2023-01-25T08:19:30+01:00, by Administrator.