Nasz zespół

Tadeusz Niegowski

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Pedagog specjalny, od początku pracy zawodowej związany ze szkolnictwem specjalnym, pełnił rożne stanowiska, m.in. doradca metodyczny do spraw szkolnictwa specjalnego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Absolwent m.in. podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Psychologii.

W Naszym Przedszkolu pełni funkcje Dyrektora Przedszkola.

Justyna Soja – Sularz

Psycholog dziecięcy. Ukończyła Uniwersytet Łódzki, kierunek psychologia. Umiejętności i kwalifikacje zawodowe podnosiła na studiach podyplomowych UW „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwoju” i licznych kursach i szkoleniach doskonalących: Socjoterapia, Wspomaganie Rozwoju Dzieci, Efektywna Praca z Dzieckiem z Wieloraką Niepełnosprawnością. Zajmuje się terapią zaburzeń rozwoju oraz pomocą dzieciom z problemami emocjonalnymi, np. mutyzmem, zaburzeniami lękowymi, wspieraniem rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

W Naszym Przedszkolu prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci i ich umiejętności społeczne. Organizuje spotkania i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Marta Maciejczuk

Psycholog. Obecnie w trakcie czteroletniej szkoły psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Umiejętności i kwalifikacje zawodowe podnosiła na studiach podyplomowych z Pedagogiki, Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, oraz poprzez udział w  licznych kursach i szkoleniach: Trening Umiejętności Społecznych TUS (I i II stopnia), Instruktor Terapii Zajęciowej, Lęk u dzieci, Sposoby pracy z dzieckiem agresywnym w wieku przedszkolnym i szkolnym, Dlaczego dziecko jest „agresywne”? Trudne zachowania u dzieci, Praca z dzieckiem wysoko wrażliwym i lękliwym, Dziecko w spektrum autyzmu – terapia i wsparcie na co dzień, Komunikacja w nurcie NVC. Zajmuję się szeroko rozumianym wsparciem dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz psychoterapią osób dorosłych. Prywatnie jestem mamą trzech synów i córki i jestem z tego dumna.

W Naszym Przedszkolu prowadzi terapię psychologiczną.

Mateusz Bińczak

Logopeda. Uczestniczył w wielu szkoleniach, kursach i konferencjach m.in.: „Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych”, „Dwujęzyczność jako jedna z przyczyn opóźnienia rozwoju mowy”, „Logopedia w integracji z ruchem”, „Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem” „Arteterapia” „Specyficzne sposoby komunikowania się bliźniąt” „Porozmawiajmy razem – obchody Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających Metod Porozumiewania się (AAC)”. Od 2020 roku pełni funkcję przewodniczącego zarządu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddział Podlaski. Doświadczenie zdobywał pracując m.in. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespole szkolno-przedszkolnym, zespole szkół integracyjnych i przedszkolu samorządowym. Prowadził zajęcia profilaktyczne w szkole rodzenia, współpracował również z centrum edukacji nauczycieli. Jest autorem szkoleń i warsztatów: „Jak efektywnie pracować głosem – warsztaty dla nauczycieli” oraz „Neurobiologia w odniesieniu do praktyki logopedycznej”.

W Naszym Przedszkolu prowadzi terapię logopedyczną.

Monika Szymulewska

Absolwentka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Muzycznym w Białymstoku. Pracowała jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej i gimnazjum, prowadziła zajęcia muzyczne i plastyczne z dziećmi przedszkolnymi oraz muzykoterapię z dziećmi z porażeniem mózgowym. Ukończyła Studium Pracowników Służb Społecznych oraz Studium Arteterapii i Terapii Zajęciowej. Praca z dziećmi z autyzmem jest dla niej wyzwaniem i radością.

W Naszym Przedszkolu prowadzi zajęcia rytmiczno – umuzykalniające.

Stanisław Jurkowicz

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, trener PZLA w lekkoatletyce, instruktor piłki nożnej, słuchacz studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki. Nauczyciel dyplomowany z 20-letnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą, w roku 2013 otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Ukończył m.in. kursy i szkolenia: "Klinika Integracji Sensorycznej", "Wprowadzanie umiejętności kluczowych do nauczania", „Rozwiązywanie problemów i konfliktów”, „Szkolenie młodzieży uzdolnionej ruchowo”, „Rola i znaczenie wychowania fizycznego w procesie wychowania ucznia”, „Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze”. Fan sportu, miłośnik historii, sympatyk świętego spokoju, dla wtajemniczonych MacGyver.

W Naszym Przedszkolu terapeuta integracji sensorycznej.

Monika Zapisek

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, autyzmu (edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu) oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Swoją wiedzę wzbogaca uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach m. in. „Diagnoza i terapia autyzmu” - poziom podstawowy i rozszerzony, „Terapia behawioralna - Stosowana Analiza Zachowania w teorii i w praktyce”, „Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej”, „Trening Umiejętności Społecznych (TUS)”, „Terapia ręki”, „Zabawa Inspirująca Rozwój”, „Dlaczego Płaczę? Dlaczego Krzyczę?”, cykl szkoleń dotyczących alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) oraz Attension Autism.
Z dziećmi niepełnosprawnymi pracuje od wielu lat, ale dzieci ze spektrum autyzmu są jej bardzo bliskie. Szczególnie ważne jest dla niej komunikowanie się z dziećmi, by mogły one wyrażać swoje potrzeby i zachcianki, dokonywać samodzielnych wyborów i stać się kiedyś ludźmi niezależnymi.

W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy.

Małgorzata Romanowska

Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagogiki oraz edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu. Swoją wiedzę pogłębia uczestnicząc w szkoleniach m. in.: „Dziecko z ASD - strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi”, „Trening Umiejętności Społecznych (TUS)” oraz Attension Autism, cykl szkoleń dotyczących alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) oraz 3 modułowy kurs bazowy – Terapia behawioralna w teorii i praktyce.
Kontakt i praca z dziećmi z autyzmem daje jej dużo radości i pozytywnej energii, a każdy sukces Naszych Dzieci napełnia ją wielką dumą. Każdego dnia stara się pamiętać o tym, że „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy.

Julita Półtorak

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, specjalność pedagogika rewalidacyjna. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie edukacji elementarnej, oligofrenopedagogiki oraz edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w kursach i szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem m. in. Trening Umiejętności Społecznych, Diagnoza i terapia autyzmu – poziom podstawowy i rozszerzony. Swoją wiedzę z zakresu AAC nabyła na czterostopniowym szkoleniu oraz superwizjach u dr M. Grycman, szkoleniu u A. Smyczek czy szkoleniu MAKATON.
Warsztat pracy wzbogaca i doskonali biorąc udział w szkoleniach: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Trenera grafomotoryki oraz Attension Autism.
Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz trudnościami w komunikowaniu się to dla niej wyzwanie, lekcja pokory, a przede wszystkim ogromna radość.

W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy.

Agnieszka Dudzińska-Kwasiborska

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, uzyskała tytuł licencjata z pedagogiki integracyjnej edukacji elementarnej oraz magistra z pedagogiki rewalidacyjnej.
Ukończyła również studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu, zarządzania oświatą, arteterapii i kierowania grupami.
Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi z ASD, niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami. m.in. Autyzm - Terapia dziecka z ASD; Podstawy nowatorskiego podejścia do procesu uczenia się i nauczania; Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność; Czytanie globalne; Kompetencje kluczowe w świetle dekretów unijnych; Wysokospecjalistyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna itp.
Jest terapeutą komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC), ukończyła wszystkie stopnie szkoleń z zakresu AAC u dr M. Grycman, a także szkolenia u A. Smyczek, M. Tomaszewskiej. Była wielokrotnie superwizowana. Współpracuje z przedstawicielami różnych nurtów i metod AAC, dzięki czemu dopasowuje optymalne rozwiązania do indywidualnych potrzeb dziecka.
Przeszkolona w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, sexualności dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnościami, a także form oddziaływań na agresję i autoagresję u dzieci.
Tłumacz - przewodnik osób głuchoniewidomych, instruktor orientacji przestrzennej, terapeuta zajęciowy i masażysta.
Pedagog z zawodu, zamiłowania i tradycji rodzinnej. Jej prababcia współtworzyła z Januszem Korczakiem placówki edukacyjne i domy dziecka.

W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy.

Małgorzata Nieścior

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku o specjalności pedagogika wczesnoszkolna. Ukończyła również kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, terapię pedagogiczną, terapię ręki oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Jest nauczycielem dyplomowanym z 21 stażem pracy. Zdobytą wiedzę i umiejętności uzyskane podczas licznych warsztatów, kursów i szkoleń wykorzystywała na co dzień w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz udzielając wsparcia rodzicom w procesie wychowania. Praca z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i z autyzmem jest dla niej nauką cierpliwości i szkołą uważnego podążania za ich potrzebami i rozwojem. Wyzwaniem zaś jest organizacja takich warunków, które umożliwią im jak najefektywniejszą komunikację i zdobywanie wiedzy w dostępnym dla nich zakresie.

W Naszym Przedszkolu nauczyciel grupy.

Sylwia Janus

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej organizowany przez Ośrodek Metod i Szkoleń Psychologicznych w Warszawie, studia podyplomowe - Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w cyklu szkoleń dotyczących alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) oraz Attension Autism, Bilateralnej Integracji, Zabawie Inspirującej Rozwój oraz System Numicon – podstawowe umiejętności matematyczne. Od kilku lat zajmuje się projektowaniem i produkcją zabawek oraz pomocy edukacyjnych wspierających rozwój małego dziecka, wykorzystywanych w terapii indywidualnej dzieci w placówkach przedszkolnych. Tworzenie zabawek dla dzieci daje jej mnóstwo satysfakcji, a świadomość, że może w ten sposób pomóc motywuje do dalszych działań.

W Naszym Przedszkolu nauczyciel współorganizujący.

Edyta Domaszuk

Studentka Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku kryminologia. Swoją przygodę w pracy z dziećmi rozpoczynała od pracy jako animatorka czasu wolnego na różnych imprezach okolicznościowych. Brała udział w licznych praktykach w placówkach szkolnych i przedszkolnych. Ukończyła szkolenie „Zabawa Inspirująca Rozwój”. W planach rozpoczęcie studiów z pedagogiki specjalnej. Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu jest dla niej nowym wyzwaniem dającym wiele radości.

W Naszym Przedszkolu pomoc nauczyciela.

Tomasz Niegowski

W Naszym Przedszkolu pomoc nauczyciela.

Klaudia Raczkowska

W Naszym Przedszkolu pomoc nauczyciela.

Teresa Łapińska

W Naszym Przedszkolu pomoc nauczyciela.

Bożena Dymek

W Naszym Przedszkolu pomoc nauczyciela.

Wiesława Hryniewicka

W Naszym  Przedszkolu dba o czystość i porządek.

Nasz zespół

Updated on 2023-08-17T23:28:21+02:00, by Administrator.