Nasza kadra

Tadeusz Niegowski

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Pedagog specjalny, od początku pracy zawodowej związany ze szkolnictwem specjalnym, pełnił rożne stanowiska, m.in. doradca metodyczny do spraw szkolnictwa specjalnego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Absolwent m.in. podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Psychologii.


W Naszym Przedszkolu pełni funkcje Dyrektora Przedszkola i prowadzi zajęcia z Dziecięcej Matematyki według metody Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.

Justyna Soja–Sularz

Psycholog dziecięcy. Ukończyła Uniwersytet Łódzki, kierunek psychologia. Umiejętności i kwalifikacje zawodowe podnosiła na studiach podyplomowych UW „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwoju” i licznych kursach i szkoleniach doskonalących: Socjoterapia, Wspomaganie Rozwoju Dzieci, Efektywna Praca z Dzieckiem z Wieloraką Niepełnosprawnością. Zajmuje się terapią zaburzeń rozwoju oraz pomocą dzieciom z problemami emocjonalnymi, np. mutyzmem, zaburzeniami lękowymi, wspieraniem rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.


W Naszym Przedszkolu prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci i ich umiejętności społeczne. Organizuje spotkania i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Małgorzata Burzycka

Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu pracy z dziećmi, m.in. „Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych”, „Wykorzystanie stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju” , „Szkolenie podstawowe PECS”; Ponadto posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu Metody Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherbone, Terapii Ręki czy Treningu Umiejętności Społecznych; Brała udział w licznych konferencjach m.in.: „Mam prawo do… Karta Praw osób z autyzmem”, „Dzieci z ZA – jak je rozumieć, jak im pomóc prawidłowo funkcjonować w szkole, jak wspomagać ich rozwój społeczny”.


W Naszym Przedszkolu jako nauczyciel grupy. Ponadto prowadzi zajęcia indywidualne i Trening Umiejętności Społecznych.

Joanna Tercjak

Absolwentka Studium Nauczycielskiego w Białymstoku. Ukończyła studia wyższe na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna z Edukacją Artystyczną oraz Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza w NWSP w Białymstoku a także studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika. Praca z dziećmi to jej powołanie, daje jej ogromną radość, a każdy sukces dziecka motywuje do dalszego działania, ucząc jednocześnie pokory i cierpliwości. Wiedza oraz umiejętności, zdobyte w czasie pracy pozwoliły jej zrozumieć , iż do każdego dziecka należy podchodzić w sposób indywidualny, dostrzegając jego aktualne potrzeby, zainteresowania oraz możliwości rozwojowe. Według niej, ważny jest wszechstronny rozwój dziecka, ale ważniejsze jest skierowanie uwagi na indywidualne zainteresowania i talenty dzieci, zwłaszcza dzieci z niepełnosprawnością.


W Naszym Przedszkolu jako nauczyciel grupy.

Edyta Tarmosiuk

Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku. Na co dzień pracuje w Zespole Szkół Muzycznych jako nauczyciel fortepianu oraz na Uniwersytecie jako akompaniator. Pracowała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Białymstoku , gdzie prowadziła zajęcia terapeutyczne oraz relaksacyjne wykorzystujące grę na pianinie, śpiew, taniec oraz grę na instrumentach perkusyjnych.


W Naszym Przedszkolu prowadzi zajęcia umuzykalniające i pozwalające dzieciom na swobodne uczestnictwo w zabawie przy akompaniamencie pianina.

Joanna Romanowska

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na kierunku logopedia z fonoaudiologią. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas praktyk studenckich oraz będąc na wolontariacie w jednym z białostockich przedszkoli . Podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Życiodajna Śmierć" wygłosiła pracę pt: „Rola logopedy w życiu dziecka autystycznego”. Aktualnie pracuje również na stanowisku logopedy w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Białostockim Szpitalu Wojewódzkim.


W Naszym Przedszkolu prowadzi zajęcia usprawniające niewerbalną oraz werbalną komunikację u dzieci.

Joanna Żukowska

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w zakresie wychowania przedszkolnego. Ukończyła również Podyplomowe Studia Logopedyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Logopedia. Swoją wiedzę doskonaliła na takich kursach jak: „Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka”, „Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem ustno-twarzowej terapii regulującej nieprawidłowe napięcie mięśniowe”, „Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka w wieku 0-3 lat”„Metody Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne szansą odnalezienia drogi do dziecka z trudnościami” Posiada również certyfikat szkolenia rozwoju komunikacji „Makaton”. Aktywnie uczestniczy też w licznych konferencjach dotyczących m.in.: „Wczesnego rozpoznawania i pracy z dzieckiem z autyzmem”, „Wczesnego wspomagania rozwoju i wsparcia dla dziecka i jego rodziny”, „Monitorowanie terapii u dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu”, „Wczesnej diagnostyki chorób neurozwyrodnieniowych”. Od dziesięciu lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


W Naszym Przedszkolu prowadzi indywidualne zajęcia logopedyczne.

Joanna Szydłowska

Absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ma ukończony kurs oligofrenopedagogiki. Od dwudziestu czterech lat katecheta dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od kilkunastu lat opiekun wolontariatu.


W Naszym Przedszkolu prowadzi zajęcia religii rzymskokatolickiej w oparciu o rok liturgiczny Kościoła wykorzystując elementy integracji sensorycznej w zakresie zmysłów i nadwrażliwości.

Karolina Nowak

Jest to jej pierwsza praca jako pomoc nauczyciela. Brak formalnego doświadczenia w tej profesji rekompensuje podejściem tzw. „z sercem”, co dzieci bardzo odwzajemniają i często w sposób szczególny, niespodziewany i spontaniczny potrafią sprawić, że trudy tej pracy schodzą na drugi plan. Bardzo wiele radości sprawia jej patrzenie na uśmiechnięte i szczęśliwe dzieci.


W Przedszkolu jako pomoc nauczyciela.

Ewa Rakowicz Wawrusiewicz

Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie kierunek terapeutyczny. Dodatkowe kursy oligofrenopedagogika, instruktor arteterapii oraz teatralny. Od szesnastu  lat pracuje z młodzieżą jako edukator z zakresu profilaktyki zdrowia.  Cztery lata pracy z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo w klasach integracyjnych, jeden rok pracy w Ośrodku Szkolno -Terapeutycznym -Opiekuńczo dla dzieci i młodzieży z cechami autyzmu. Jej pasja to kultura i sztuka oraz psychologia.


W Naszym Przedszkolu jako nauczyciel i wychowawca świetlicy.

Nasz zespół

Updated on 2015-08-10T21:58:51+00:00, by Administrator.