Co nas wyróżnia?

 • Pragniemy poprzez terapię i edukację pomóc dzieciom ze spektrum autyzmu w harmonijnym rozwoju a także wspierać ich rodziny, stawiając na indywidualne podejście do każdego dziecka.
 • Przejmujemy odpowiedzialność za treści edukacyjne, które realizujemy w oparciu o podstawę programowa wychowania przedszkolnego / Załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz.17) w zakresie dostosowanym do poziomu funkcjonowania dziecka. Przedstawiamy Rodzicom zakres i tematykę treści programowych.
 • Układamy IPET-y dla wszystkich dzieci na podstawie orzeczeń i opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych ale rozszerzamy diagnozę w oparciu o nasze obserwacje i opinie specjalistów których zatrudniamy. Koszty tych diagnoz i opinii pokrywamy z subwencji oświatowych (rodzic nie płaci za dodatkowe diagnozy: SI, diagnozę logopedyczną-terapii mowy).
 • Respektujemy zasady i wartości rodzinne, których rzecznikami są rodzice. Układamy regulaminy i instrukcje zachowania dla dzieci aby zrozumiały zasady i reguły życia społecznego bazując na przekazie wspomaganym graficznie.
 • Staramy się aby dzieci przebywały w najbardziej korzystnych dla siebie warunkach organizacyjnych. Proponujemy małe grupy, zapewniamy wykwalifikowaną i specjalistyczną kadrę tak aby mogły rozwijać swój potencjał.

Metody pracy

W pracy z dziećmi wykorzystujemy następujące metody oraz indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne:

 • Metodę TEACCH dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami rozwojowymi
 • Alternatywne metody komunikacji;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Programy aktywności, świadomość ciała, kontakt i komunikacja M. Knill i Ch. Knill
 • Krąg polisensoryczny;
 • Dziecięca matematyka według Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
 • Zajęcia muzyczno–rytmiczne;
 • Zajęcia techniczne;
 • Pedagogika zabawy – taniec i ruch;
 • Terapia integracji sensorycznej;
 • Terapia ręki;
 • Trening Umiejętności Społecznych;
 • Terapia pedagogiczna;
 • Terapia psychologiczna;
 • Terapia logopedyczna;

Koncepcja opieki i wychowania

 Higiena

Uczymy dzieci samoobsługi w zakresie potrzeb fizjologicznych. Przyjmujemy dzieci, które (niezależnie od wieku) jeszcze nie nauczyły się korzystania z toalety i dbać o czystość i porządek w swoim otoczeniu. Dążymy do tego by samodzielnie umiały rozebrać się i ubrać oraz uporządkować swoje ubranie i przedmioty w najbliższym otoczeniu.

 Jedzenie

Korzystamy z cateringu ogólnego i specjalnego planu żywieniowego dla dzieci na diecie. Pomagamy w spożywaniu posiłków ale dążymy do tego by same umiały jeść a nawet wybierać to co lubią (w rozsądnych granicach) i jeść to co powinny. Respektujemy domowe nawyki żywieniowe, ale stopniowo zmieniamy przyzwyczajenia na „zdrowe żywienie”.

 Odpoczynek i relaks

Zapewniamy możliwość snu lub odpoczynku w ciągu dnia w zależności od wydolności fizycznej dzieci lub przeładowania ich bodźcami z otoczenia (czas na wyciszanie). Dążymy do tego by dziecko samo sygnalizowało w możliwy dla niego sposób, potrzebę izolacji od grupy.

Dla rodziców

Updated on 2016-05-14T07:46:04+02:00, by Administrator.